Opinionen

Layout opsætning af tabloid aviser og øvrige tryksager for Opinionen – magasinet med tværkulturel kant.

Opsætning af artikler, annoncer, billedbehandling, kontakt og klargøring til tryk.

Udarbejdelse af kampagne foldere og formularer med PP frankering/påtryk.